« Older Entries Subskrybujnajnowsze wpisy

19 gru 2012

“Jaki piękny fałsz” – Ogólnopolska konferencja naukowa

Autor: admin. 110 komentarzy

JAKI PIĘKNY FAŁSZ

11-12 marca 2013
Warszawa

W Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku trwają dwie uzupełniające się wystawy: Faking It: Manipulated Photography Before Photoshop oraz After Photoshop: Manipulated Photography in the Digital Age. Przedstawiają one sposoby fałszowania obrazu fotograficznego i manipulowania nim w dobie cyfrowej – której symboliczny początek wyznacza stworzenie programu Photoshop – i przed jej nastaniem. Zarysowana przez twórców ekspozycji cezura prowokuje do postawienia pytania o sposoby fałszowania innych obszarów kultury. Jakie analogiczne do powstania Photoshopa momenty przełomowe można dla nich wyznaczyć? W jaki sposób i na jakich płaszczyznach fałszowano w przeszłości, a w jaki – fałszuje się obecnie? Jakich używano i używa się do tego narzędzi? Na ile pytania o prawdę i fałsz są dzisiaj zasadne? Jakie kompetencje pozwalają nam na rozpoznawanie i prawidłowe odczytywanie zafałszowanych komunikatów? I wreszcie, jak fałsz był maskowany i racjonalizowany, a w jakich okolicznościach załamywały się usprawiedliwiające go narracje.

Emblematem konferencji jest rogata sarna, bo jak powiedział Arystoteles, mniejszy to przecież błąd, jeśli artysta nie wie, że sarna nie ma rogów, niż jeśli ją przedstawi w sposób nienaśladowczy, fundując tym samym wyłom w postrzeganiu celu sztuki jako po prostu kopiowania rzeczywistości. Czy rogata sarna, być może pierwsza antagonistka sztuki-małpy natury (ars simia naturae), a jednocześnie figura arystotelesowskiej mimesis, może być zarazem patronką artystycznego fałszu? Czy dziś, gdy sztuka wyzwoliła się ze zobowiązań mimetyczności, udaje jej się na dobre z fałszem zerwać? A może wciąż jest, jak chciał Adorno, zaledwie pozorem tego, czego śmierć nie może dosięgnąć? Można też, idąc dalej, zapytać, czy fałszem nie są podszyte całe dyscypliny akademickie, takie jak historia sztuki, która, co zauważył Georges Didi-Huberman, pisała swą własną historię, wypierając poza pole swoich zainteresowań całe zastępy obiektów, kłócących się z jej mitem założycielskim.

Jean-Paul Sartre powiedział, że gdy człowiek jest fałszywy, wszystko wokół niego staje się fałszywe. Czy w związku z tym, biorąc pod uwagę wszechobecność rozmaitych korekcji (obrazu, dźwięku etc.) i mistyfikacji na wielu poziomach, można dowieść, że człowiek ze swej natury jest nieuleczalnym falsyfikatorem?

Powyższe pytania można odnieść do literatury, malarstwa, filmu, teatru, performansu, architektury, muzyki, a także do języka, cielesności czy tożsamości. Żywimy przekonanie, że wyznaczone pola zainteresowań nie wyczerpują tematu, dlatego jesteśmy otwarci również na inne Państwa pomysły.

Zgłoszenia i publikacja:
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza, który został udostępniony na stronie konferencji www.jakipieknyfalsz.blogspot.com w zakładce „Zgłoszenia”. Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami (do 1800 znaków): 31 stycznia 2013 roku.

Długość wystąpień: do 20 minut.

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Organizatorzy:
Instytut Sztuki PAN
Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

Opieka naukowa:
prof. dr hab. Maria Poprzęcka (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski)
prof. nadzw. dr hab. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk)
dr hab. Grzegorz Bąbiak (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski)
dr Ewa Rudnicka (Wydział Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski)
dr Paulina Kwiatkowska (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski)
dr Tomasz Basiuk (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski)

Komitet organizacyjny:
mgr Anna Jastrzębska (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski)
mgr Paweł Drabarczyk (Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk)
mgr Karol Kwiatkowski (Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski)

Patronat medialny:
„Art &Business”

11 gru 2012

„Pożytki z czytania” – konferencja doktorantów Wydziału Polonistyki

Autor: admin. 112 komentarzy

IV konferencja doktorantów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

z cyklu „Humanistyka XXI wieku”

POŻYTKI Z CZYTANIA

pod patronatem

Dziekana Wydziału Polonistyki UW, Prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia

17–18 grudnia 2012 r.

Pałac Tyszkiewiczów-Potockich (gmach Polonicum), Kampus Główny UW

PROGRAM KONFERENCJI

Poniedziałek, 17 grudnia

Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

8.30 Kawa powitalna

9.00

Uroczyste otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Polonistyki, Prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia

Słowo wstępne Kierownik Studiów Doktoranckich, dr hab. Elżbiety Wichrowskiej, prof. UW

9.30–11.30

Aktywny czytelnik

(moderator: Łukasz Bukowiecki)

 • Maciej Jaworski, ILP, Czytanie wiersza sztambuchowego. Na przykładzie Do mego Cziczerona Adama Mickiewicza
 • Anna Krasuska, ILP, Miejsca ukryte w poezji Cypriana Norwida i André Bretona jako model aktywnego czytania
 • Anna Perzyńska, IPS, Życie w słowach, czyli pożytki z aktywnego czytania
 • Anna Konieczyńska, IKP, Fan fiction: czytam, więc piszę
 • Małgorzata Lisicka, ILP, Słowa „niechciane” w wybranych wierszach Stanisława Kostki Potockiego

11.30–11.50 Przerwa

11.50–13.30

Kanon, rynek, moda

(moderator: Joanna Mrowcewicz)

 • Michał Nalewski, ILP, Po(p)kanoniczność literatury – czy istnieje kanon literacki w literaturze polskiej po 1989 roku?
 • Dominika Wroczyńska, IPS, Szkolne sposoby czytania lektur
 • Martyna Synowiec, ILP, Książka – opus magnum edytora, redaktora czy autora? O szczegółach pracy nad powstaniem publikacji
 • Joanna Sawicka, ILP, O grzechach i modzie w typografii

13.30–14.30 Przerwa

14.30–16.10

Wspólnoty czytelnicze

(moderator: Łukasz Bukowiecki)

 • Jakub Jakubaszek, IKP, Historyczne praktyki lekturowe integrujące, czyli o czytaniu gazet w XIX wieku
 • Marta Cmiel, ISZiP, Badanie historycznych wspólnot interpretacyjnych na przykładzie słoweńskiej krytyki literackiej okresu międzywojnia
 • Karol Samsel, ILP, Diabłu na pożytek: Wanda Karczewska i „uśmiercanie języków pisarskich”
 • Weronika Parfianowicz-Vertun, IKP, Między „czytaniem maniakalnym” a „niekończącą się męczarnią”. Kilka uwag o lekturze czeskich „samizdatów” i polskich

wydawnictw drugoobiegowych

16.10–16.30 Przerwa

16.30–18.10

Lektura a mechanizmy poznawcze

(moderator: Marta Czemarmazowicz)

 • Katarzyna Kaczmarczyk, ILP, Neurofenomenologia czytania
 • Karol Kwiatkowski, IPS, Galaktyka Zuckerberga. O literaturze i lekturze w nowych mediach
 • Agnieszka Michniewicz, ILP, Żeby nie jeść zupy widelcem. O pożytkach czytania Bohdana Zadury
 • Monika Kochan, IPS, Zabawy przyjemne i pożyteczne. Poezja a kompetencje i preferencje dziecięcego odbiorcy w kontekście teorii paidii

Wtorek, 18 grudnia

Sala Balowa w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich

8.30 Kawa powitalna

9.00–11.00

Czytanie świata/czytanie obrazów

(moderator: Marta Czemarmazowicz)

 • Dorota Kondratczyk, IPS, Świat zamknięty w słownikach
 • Katarzyna Bożeńska, IFK, Ars apodemica – sztuka podróżowania jako sztuka czytania świata
 • Dąbrówka Mirońska, IPS, Obraz jako lektura. Na przykładzie ilustracji do Marii Antoniego Malczewskiego
 • Anna Steliżuk, IPS, Bo komiksy się czyta, nie ogląda. Pożytki z czytania komiksów
 • Monika Drożdżewicz, ILP, Umęczony Chrystus jako Księga i jej nabożni czytelnicy w wybranych tekstach pasyjnych polskiego baroku

11.00–11.20 Przerwa

11.20–13.00

(Re)konstruowanie dyskursu

(moderator: Dorota Kondratczyk)

 • Karolina Ćwiek-Rogalska, ISZiP, „Wielu miało katar, a niektórym było tęskno do domu”. Powieści Tove Jansson o Muminkach jako narracja o przesiedleniach
 • Natalia Zientek, ILP, Siedemnastowieczne pamiętniki jako źródło wiedzy o historii stosunków polsko-moskiewskich z perspektywy obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów
 • Adrianna Jakóbczyk, ILP, Początek Andrzeja Szczypiorskiego – ku przełamaniu stereotypu Niemca
 • Agnieszka Warnke, ILP, Czytać fotografie to czytać świat. Rzeczywistość okiem fotoreportera

13.00–14.00 Przerwa

14.00–16.00

Literat jako czytelnik

(moderator: Joanna Mrowcewicz)

 • Marta Ewa Rogowska, ILP, Jak towiańczycy czytali Biblię? O śladach lektury w listach Adama Mickiewicza
 • Tomasz Jędrzejewski, ILP, O tym, jakie pożytki miał Stefan Garczyński z czytania Dziadów Adama Mickiewicza
 • Anna Ołdak, ILP, Wzajemne kobiece odczytywanie się u progu nowoczesności, czyli wspólnota inspiracji polskich i wiktoriańskich pisarek w XIX wieku
 • Łukasz Józefowicz, ILP, Topielcy zieleni – Przyboś i Karpowicz czytają Leśmiana
 • Anna Mróz, IJP, „Apolityczna” i „antywampiryczna” formuła pisania o czytaniu. O Lekturach nadobowiązkowych Wisławy Szymborskiej

16.00–16.20 Przerwa

16.20–18.20

„Ja czytam moje pisanie”

(moderator: Dorota Kondratczyk)

 • Kamila Wincewicz, IJP, Odczytać czytelnika, czyli kim jest odbiorca? Autorskie strategie perswazyjne na podstawie Kazań sejmowych Piotra Skargi
 • Zuzanna Gurłacz, IPS, Czytanie dokumentu osobistego – dziennik Józefy Szyrmowej z lat 1834–1835
 • Konrad Zych, ILP, Ja czytam moje pisanie. Autokomentarz między perswazją a refleksją
 • Joanna Parol, ILP, Przekraczanie granic literatury i istnienia w twórczości Stanisława Lema
 • Joanna Barska, ILP, Pour l’autre, pour moi… Występki Michała Pawła Markowskiego

Kontakt z organizatorami: humanistykaxxi@gmail.com

Projekt finansowany ze środków Wydziału Polonistyki UW

PLAKAT

29 lis 2012

Rozliczenie dofinansowań

Autor: admin. 100 komentarzy

Uprzejmie informujmy, że wszelkie dofinansowania przyznane doktorantom przez Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego na rok kalendarzowy 2012 powinny być rozliczone najpóźniej do 10.12.2012 r. włącznie.

Opisane dokumenty należy przynosić w godzinach dyżurów biura (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=1676) lub można je wrzucać do skrzynki na listy przy drzwiach do naszego biura (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=7). Proszę pamiętać, aby opis na odwrocie faktury nie przekraczał połowy miejsca na odwrocie dokumentu.

W przypadku, gdy do jednego wniosku są tylko bilety lub gdy jest kilka dokumentów, wówczas należy wypełnić dobrze opisane podanie do rozliczenia wniosku (http://www.doktoranci.uw.edu.pl/?page_id=2258) załączając do niego bardzo krótko opisane dokumenty do rozliczenia.

Faktury wystawione do 31.10.2012 r. powinny dodatkowo zawierać wyjaśnienie, dlaczego dostarczone są dopiero w grudniu.

Faktury wystawione po 01.12.2012 r. należy przynosić do rozliczenia jak najszybciej to będzie możliwe.

Faktury opłacone w postaci przelewu, powinny mieć załączone potwierdzenie wykonania przelewu.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę pisać (doktoranci@samorzad.uw.edu.pl).

Wiadomość przekazana przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW

18 lis 2012

Wybory

Autor: admin. 109 komentarzy

Uchwała nr 8/2012-13 Komisji Wyborczej Doktorantów UW

z dnia 8 listopada 2012 roku

Komisja Wyborcza Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego ustaliła termin i miejsce wyborów przedstawicieli doktorantów w Wydziałowej Radzie Doktorantów i Radzie Wydziału Polonistyki na dzień 30 listopada 2012 roku, godz. 13.00, sala 50, budynek wydziału.

Zapraszamy!

16 paź 2012

Spotkania integracyjne

Autor: admin. 73 komentarzy

Doktoranci,

poznawajmy się dalej! Trzecie spotkanie mamy okazję zrobić już w roku akademickim – w środę 31.10 o 19 w Harendzie (ul. Krakowskie Przedmieście 4/6 obok Kampusu Głównego). Na razie mamy zarezerwowane 20 miejsc, zapraszam wpiszcie się do ankiety http://doodle.com/6pdsty4z6hvz79f4 to będziemy mogli dopasować miejsce do liczby zainteresowanych, tak samo zapraszam do dołączenia do listy dyskusyjnej

https://groups.google.com/forum/?hl=pl&fromgroups=#!forum/integracjadoktorantowuw


Pozdrawiam
Mateusz Iskrzyński

Wiadomość przekazana przez Biuro Zarządu Samorządu Doktorantów UW

11 paź 2012

Konferencja doktorantów Wydziału Polonistyki UW “Pożytki z czytania”

Autor: admin. 84 komentarzy

POŻYTKI Z CZYTANIA

W debacie publicznej coraz częściej kwestionuje się sens uprawiania humanistyki, a kultura jako całość bywa redukowana do jednego z sektorów gospodarki i podporządkowywana logice neoliberalnej ekonomii. W tej sytuacji stawiamy przewrotne pytanie: jakie są pożytki z uczestnictwa w kulturze i z badań humanistycznych, czyli jakie pożytki przynosi czytanie. Zachęcamy do namysłu nad takimi kwestiami jak:

• czytanie tekstów literackich i innych tekstów kultury (teatr, film, sztuka, media) – pożytki w sensie poznawczym, etycznym, estetycznym, komunikacyjnym, ontologicznym (lego ergo sum?), w jednostkowej recepcji i odbiorze społecznym;
• kompetencje czytelnika i metody lektury w świetle różnych teorii interpretacji;
• czytanie jako (re)konstruowanie dyskursu;
• czytanie przestrzeni (miasto, krajobraz, mapa) i czasu (historiografia, językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne, przemiany obyczajów);
• odczytywanie śladów obecności autora w różnych tekstach kultury, czytanie dokumentów osobistych (listów, pamiętników, dzienników, blogów) i archiwów, odczytywanie przemilczanego, niezapisanego i ukrytego;
• czytanie czytania – lektura świadectw samowiedzy czytelniczej, style czytania;
• zawód: czytelnik, meandry edytorstwa i pracy redaktora;
• merkantylne pożytki z czytania.

Formularze zgłoszeniowe, dostępne na stronie www.humanistykaxxi.waw.pl, prosimy przesyłać do 15 listopada 2012 r. na adres humanistykaxxi@gmail.com.

5 paź 2012

OGŁOSZENIE KOMISJI STYPENDIALNEJ

Autor: admin. 102 komentarzy

Dokumenty o przyznanie:
 1. stypendium socjalnego;
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
 3. zapomogi (ubiegać się można o nią dwa razy w roku) można składać przez cały rok (jeśli mają być wypłacane od danego miesiąca, to termin ich składania upływa 10 tego miesiąca).
 4. stypendium dla najlepszych doktorantów; składa się do 15 listopada.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla doktorantów UW

Regulamin

27 wrz 2012

Wymiana legitymacji papierowych na legitymacje elektroniczne

Autor: admin. 117 komentarzy

Szanowni Państwo,

w zawiązku z obowiązkiem wymiany legitymacji papierowych na legitymacje elektroniczne zmuszeni jesteśmy prosić Państwa o:

 • wgranie zdjęcia do systemu USOS (ewentualnie wyrażenie zgody na wykorzystanie zdjęć już figurujących w systemie)
 • wydrukowanie podania (po uprzednim sprawdzeniu czy wszystkie dane są zgodne z prawdą)
 • wniesienie opłaty za legitymację (17 zł)

Kwotę należy wpłacać na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A.:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236

Opłata za wydanie legitymacji

Legitymacje papierowe tracą ważność z dn. 1 października 2012 r.

Instrukcje dotyczące legitymacji elektronicznych: http://www.uw.edu.pl/student/els/lstud.html

Wiadomość przekazana przez Wydział Polonistyki

31 lip 2012

„StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców”

Autor: admin. 112 komentarzy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru tekstów do nowego, ogólnopolskiego, interdyscyplinarnego czasopisma prezentującego osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów pod nazwą „StRuNa – Biuletyn Młodych Naukowców”.

Publikacje mogą być wynikiem prac kół naukowych, innych formalnych lub nieformalnych grup realizujących cele naukowe w środowisku akademickim, a także osób indywidualnych.

Pierwszy numer „StRuNy” (ISSN 2299-3088) ukaże się 8 października 2012 roku.

Nieprzekraczalny termin przyjmowania kompletnych publikacji,
spełniających wszystkie wymogi formalne, to 20 sierpnia 2012 roku.

Autorem może być student lub doktorant urodzony po 1 stycznia 1983 roku, mający polskie obywatelstwo lub studiujący na polskiej uczelni (przynajmniej przez jeden pełny miesiąc w roku 2012).

Czasopismo zostanie rozesłane do uczelni, placówek naukowych oraz pracodawców i organizacji pozarządowych.

Zgłoszenie powinno zawierać: a) artykuł naukowy (w języku polskim), b) jego streszczenia (w języku polskim i angielskim), c) jego recenzję, d) podstawowe informacje dla wydawcy o projekcie naukowym i autorze.

Redakcja „StRuNy”

Zasady publikowania artykułów naukowych w „StRuNie – Biuletynie Młodych Naukowców”

Formuła artykułu – dowolna, aczkolwiek musi on mieć ewidentny walor naukowy – np. zawierać analizę wyników przeprowadzonego projektu naukowego, omówienie/streszczenie raportu z realizacji projektu naukowego, przegląd najważniejszych materiałów pokonferencyjnych itp.

Objętość – artykuł powinien liczyć do 10 stron (maksymalnie 44 tys. znaków liczonych ze spacjami w przypadku tekstu bez żadnych figur) i być napisany czcionką Times New Roman – rozmiar 11, bez odstępów przed akapitem i po nim, z pojedynczą interlinią i standardowymi marginesami (2,5 cm z dołu, z góry, z prawej i z lewej).

Jedyne możliwe wyróżnienia w tekście – zwroty obcojęzyczne powinny być pisane kursywą. Wyśrodkowany może być tylko tytuł i śródtytuły.

Nie można robić podkreśleń i wcięć akapitowych ani używać pogrubionej czcionki. Akapity należy oddzielać od siebie pojedynczym enterem. Nie można używać funkcji automatycznego punktowania i numerowania ani tzw. twardej spacji.

Struktura tekstu –powinien zawierać tytuł, wstęp, śródtytuły i podpis autora. Tezy i wnioski powinny być wyrażone w sposób czytelny i bezpośredni.

Po każdym cytowaniu użytym w tekście należy w zwykłym nawiasie podać nazwisko autora (autorów) oraz tytuł i datę publikacji. Również wszystkie inne uwagi terminologiczne i bibliograficzne (zwykle umieszczane w przypisach) należy umieszczać w ramach tekstu w zwykłych nawiasach. Dla ułatwienia prac redakcji (nie jest to konieczne) można wszystkie uwagi bibliograficzne i terminologiczne oznaczyć zieloną czcionką (tylko zmiana koloru, bez pogrubiania, bez zmiany kroju i rozmiaru czcionki).

Wszystkie figury (przez co należy rozumieć zdjęcia, mapy, przekroje, schematy, rysunki, tabele i inne elementy ilustracyjne lub infograficzne umieszczone w artykule) powinny mieć odnośniki w tekście w postaci: [fig. 1], [fig. 1 i 2], [np. c) na fig. 1]. Figury należy zamieszczać zgodnie z kolejnością pojawiania się ich odnośników. Pod każdą figurą powinien zostać umieszczony numer figury, jej tytuł, a w przypadku, gdy figura zaczerpnięta jest z innej publikacji, należy przywołać źródło. Ilustracje zamieszczane w artykule powinny być czarno-białe.

Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię. Powinny się w niej znaleźć wszystkie cytowane pozycje ułożone w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Nazwy powinny być pełne – nie należy stosować skrótów.

Teksty złożone z pominięciem powyższych zasad nie zostaną skierowane do oceny merytorycznej.

Części tekstowe artykułu (tekst zasadniczy, streszczenie w języku polskim, streszczenie w języku angielskim, bibliografię) należy zapisać w postaci pliku MS Word lub OpenOffice. Figury powinny znajdować się w osobnych plikach. Można ewentualnie załączyć plik PDF, w którym znajdzie się ułożony artykuł (tekst z figurami w odpowiednich miejscach). Całość należy przesłać w jednym e-mailu na adres redakcja@struna.edu.pl, umieszczając w tytule wiadomości swoje imię i nazwisko oraz nazwę uczelni.

Recenzja

Do artykułu trzeba dołączyć skan recenzji zgodnej z wzorem dostępnym na stronie www.struna.edu.pl, napisanej przez samodzielnego pracownika naukowego. Oryginał recenzji należy przesłać do wydawcy po zatwierdzeniu artykułu do druku lub na wcześniejsze żądanie wydawcy.

Informacje dla wydawcy

Do każdego tekstu autor powinien dołączyć następujące dane: a) rok studiów, wydział (kierunek), b) numer telefonu, c) adres e-mail.

Jeżeli praca wykorzystuje rezultaty projektu naukowego realizowanego przez koło naukowe, stowarzyszenie, redakcję czasopisma akademickiego lub inną instytucję, należy podać jej nazwę. Jeżeli autor tekstu nie jest jedynym realizatorem projektu naukowego, do którego odnosi się artykuł, trzeba dołączyć informację o współautorach projektu. Jeżeli publikacja jest efektem badania finansowanego z innych źródeł niż środki własne, należy podać nazwy sponsorów instytucjonalnych.

10 lip 2012

Akademiki dla doktorantów

Autor: admin. 92 komentarzy

Uprzejmie informujemy, że doktoranci zainteresowani zakwaterowaniem w Domu Studenckim proszeni są o dostarczenie do dnia 31 lipca 2012 r. do biura Zarządu Samorządu Doktorantów (w godzinach jego pracy) wypełnionego wniosku, którego wzór znajduje się w załączniku.

Na wniosku proszę również wpisać numer alternatywnego Domu Studenckiego oraz dołączyć kserokopię legitymacji doktoranckiej.

Akademiki o które można się ubiegać to:

 • DS1, DS2, DS4, DS6 (pokoje dwuosobowe) oraz
 • DS5 (pokoje trzyosobowe).

Informacje na temat tych akademików znajdują się pod linkiem: http://www.uw.edu.pl/kandydat/akademik.html

Powyższa informacja również znajduje się na stronie internetowej: http://www.doktoranci.uw.edu.pl/